Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
      ::Matura 2014
      ::Matura 2013
      ::Matura 2012
      ::Matura 2011
      ::Matura 2010
      ::Matura 2009
      ::Matura 2008
      ::Informatyka
      ::Język niemiecki
      ::Język hiszpański
      ::Język francuski
      ::Język rosyjski
      ::Język polski
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Matura 2010

 

Rok szkolny 2009/2010

 

Drodzy tegoroczni Maturzyści!

Na tej stronie znajdziecie aktualne informacje o maturze.

ZAPRASZAMY!


PRÓBNA MATURA Z OPERONEM

16 października

 

- ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do Próbnej Matury z OPERONEM

 

20 lub 23 listopada

 

- termin dostarczenia zapieczętowanej przesyłki z kompletem testów i płyt CD do    próbnej matury

 

24 listopada

 

- próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym, godz. 9.00

 

25 listopada

 

- próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym, godz. 9.00

 

26 listopada

 

- próbna matura z języków obcych w zakresie podstawowym (język angielski, język    niemiecki, język francuski, język rosyjski), godz. 9.00

 

27 listopada

 

- próbna matura z przedmiotów do wyboru (historii, WOS-u, biologii, chemii,    geografii, fizyki i astronomii) w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz    matematyki, języka polskiego i języków obcych (język angielski, język niemiecki,    język francuski, język rosyjski) w zakresie rozszerzonym, godz. 9.00

 

Do 18 stycznia

 

- termin przesłania do szkół raportów podsumowujących wyniki Próbnej Matury z    OPERONEM

 

 

Uwaga!

W sprawie przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego z OPERONA prosimy uczniów o kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny
z języka polskiego

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Św.
w roku szkolnym 2009/2010.

 

 

Literatura

 1. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołaj się do wybranych utworów.
 2. Eros i Tanatos w wybranych utworach literackich.
 3.  Metaforyczna i dosłowna podróż w czasie - analiza wybranych przykładów literackich.
 4.  Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzyła i definiowała mity narodowe? Omów na wybranych przykładach.
 5. Mity polskiego romantyzmu - ich kontynuacje, akceptacja i polemika z nimi w utworach E. Orzeszkowej, B. Prusa, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego
 6.  Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje, wykorzystując wybrane teksty literackie.
 7. Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.
 8.  "Nie wszystek umrę". Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.
 9.  Barokowe figury egzystencji. Omów ich różnorodność na wybranych przykładach.
 10.  Biblijne i antyczne dziedzictwo w tekstach współczesnych.
 11.  Różne oblicza awangardy w dramacie polskim i europejskim. Omów problem na wybranych przykładach.
 12. Subiektywne postrzeganie świata- pamiętniki i (motywy autobiograficzne w literaturze, na przykładzie wybranych utworów.
 13. Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny - oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem..
 14. Staropolska obyczajowość utrwalona w renesansowych i barokowych tekstach literackich - analiza wybranych przykładów.
 15. Koncepcja losu ludzkiego w ujęciu dramaturgów dawnych i współczesnych. Omów na wybranych przykładach.
 16. Dramat narodowy, teatr narodowy- ich zadania w przeszłości i dziś.
 17.  Konwencja snu i baśni  w literaturze - ich sposób funkcjonowania w wybranych dziełach literatury polskiej.
 18. Przemiany prozy polskiej i europejskiej 1918-39 (np. Schulz, Gombrowicz i inni). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 19.  Tendencje klasycyzujące w literaturze staropolskiej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 20.  Poeta jako rzecznik sprawy ludzkiej w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
 21.  Postać literacka w powieści klasycznego realizmu i w powieści współczesnej (próba analizy porównawczej).
 22.  Problematyka i kształt artystyczny manifestów ideowych kolejnych pokoleń literackich - dokonaj analizy porównawczej.
 23.  Baczyński a Słowacki. Refleksje  filozoficzne i historiozoficzne w wybranych wierszach.
 24. Chłopomania młodopolska - maniera inteligencka czy trwała wartość? Przedstaw na podstawie wybranych utworów modernizmu polskiego?
 25.  Księża - poeci w literaturze współczesnej - motyw cierpienia i motyw wiary. Przedstaw problem na podstawie twórczości ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, ojca Oszajcy i in.
 26.  Wizja historii i losu człowieka  w  twórczości wybranego poety lat wojny  i okupacji.
 27.  Kontemplacja świata i protest przeciw złu w poezji Czesława Miłosza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 28.  Znaczenie twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 29.  Pisarze i ich ulubione rekwizyty. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 30. Trywialność i wzniosłość w twórczości polskich poetek współczesnych.
 31.  Poezja Cypriana Norwida- klasyczna, romantyczna? Dlaczego wymyka się etykietom?
 32.  Stefan Żeromski - spadkobierca czy burzyciel tradycji romantycznej?
 33. Kaskaderzy literatury polskiej - rozrachunek z rzeczywistością. Omów na podstawie poezji E. Stachury, R. Wojaczka, A. Bursy.
 34.  Polscy pisarze- laureaci nagrody Nobla jako ambasadorzy polskiej kultury w świecie.
 35.  Literatura polska wobec problemu rewolucji społecznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 36.  Zaścianek, dwór jako przestrzeń kulturowa w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
 37.  Funkcje obrazów natury w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
 38.  Człowiek wobec świadomości winy. Prześledź problem na wybranych przykładach.
 39.  Dialog z tradycją w twórczości wybranego poety współczesnego.
 40.  Motywy akwatyczne i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 41.  Mit dzieciństwa w wybranych utworach literackich.
 42.  Literatura wobec stalinizmu po 1945 roku (np. W. Gombrowicz, Cz. Miłosz, G. Herling-Grudziński).
 43.  Wpływ mitologii na twórczość R. R. Tolkiena lub/i A. Sapkowskiego. Analiza wybranych przykładów.
 44. Różne sposoby wykorzystania baśni w literaturze polskiej i powszechnej. Omów problem na wybranych przykładach.
 45. Filozoficzne konteksty w poezji modernistycznej na podstawie wybranych utworów.
 46.  Jakie problemy poruszane we współczesnej poezji polskiej są dla Ciebie najważniejsze? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 47.  Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 48.  Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 49.  Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych  (na wybranych przykładach).
 50.  Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 51. Kostium historyczny jako sposób na przestawienie aktualnych wydarzeń. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 52. Różne funkcje didaskaliów w tekstach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach.
 53.  Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 54. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub/i dramatycznych różnych epok.
 55. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych     przykładach.
 56. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 57.  Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera.
 58.  Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
 59.  Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu sądu i procesu - analiza wybranych przykładów.
 60.  Swoistość filozofii życiowej i artystycznego kształtu bajek Ignacego Krasickiego na tle europejskiej i polskiej tradycji gatunku.
 61.  Rola ironii w twórczości J. Słowackiego i jej literackie powinowactwa (np. W. Szekspir, G. Byron).
 62.  Omów, na podstawie znanych Ci utworów, cechy poetyki renesansowej i barokowej.
 63. Porównaj wybrane pozycje literackie dla młodego czytelnika w literaturze dawnej i współczesnej (np. K. Makuszyński i M. Musierowicz).
 64.  Komedie A. Fredry wobec romantyzmu i tradycji klasycystycznej.
 65.  Muzy polskich romantyków. Prześledź zjawisko na wybranych przykładach.
 66.  Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wieku.
 67.  Portret artysty w wybranych utworach literackich (np. J. Kochanowski, J. Słowacki, C.K. Norwid, S. Wyspiański, W. Gombrowicz).
 68.  Marzenia człowieka o nieśmiertelności. Porównaj realizację motywu na wybranych przykładach.
 69. Motywy tyrtejskie w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 70.  Motyw gór i jego funkcje w literaturze w utworach twórców wybranych epok (np. A. Mickiewicz, J.Słowacki, J. Kasprowicz, K. Przerwa- Tetmajer).
 71.  W. Gombrowicz i S. Mrożek jako demaskatorzy mitów o naturze ludzkiej.
 72.  Dziennik i pamiętnik w literaturze współczesnej (np. K. Brandys, M. Dąbrowska, G. Herling- Grudziński).
 73. Motyw ogrodu w literaturze dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 74.  Zjawy, duchy, upiory w literaturze. Zbadaj ich funkcjonowanie w wybranych utworach różnych epok.
 75. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
 76. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 77.  Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice - analiza wybranych utworów.
 78.  Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze  omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
 79. Świat przedstawiony oczyma dziecka. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na specyfikę narracji i sposób przestawienia rzeczywistości.
 80. Emancypantki i feministki w literaturze polskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 81. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby ujęcia oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok. 
 82. "Czarny charakter" w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
 83. Scharakteryzuj i skomentuj wymowę wielkich monologów bohaterów wybranych tragedii Szekspira.
 84.   Kreacje lekarzy i nauczycieli w literaturze i publicystyce polskiej. Zwróć uwagę na problem tworzenia stereotypów przez literaturę.
 85.  Dawne i współczesne reportaże. Prześledź ewolucję gatunku na wybranych przykładach.
 86.  Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok.
 87. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
 88. Felieton dawniej i dziś. Porównaj twórczość wybranego felietonisty współczesnego z XIX-wiecznymi przykładami gatunku.
 89. Młodość i "choroba wieku" w literaturze polskiej i obcej.
 90.  Komedie w literaturze polskiej i obcej. Ich związek z epoką a ponadczasowość
 91.  Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach
 92.  Rozterki i przeżycia polskich emigrantów w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 93.  Bohater literacki jako świadek i uczestnik historii. Przedstaw wybrane przykłady wydarzeń historycznych ocenianych przez niego.
 94. Funkcje aluzji biblijnych w twórczości Paolo Coelho. Analiza wybranych przykładów.
 95. Forma eseistyczna jako wyraz postawy twórczej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
 96. Siły nieczyste - przeciwnik czy alternatywa Boga? Omów zagadnienie na wybranych przykładach ( np. "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa, "Faust" J.W. Goethego, "Kordian" J. Słowackiego, "Wesele" S. Wyspiańskiego).
 97.  Na podstawie tekstów kultury z różnych epok zastanów się nad przemianami modelu mężczyzny i męskości.
 98.  Funeralia dawniej i dziś. Zaprezentuj i porównaj staropolską i współczesną lirykę żałobną.
 99. Od Adama i Ewy do... Przedstaw problemy utraty domu, utraty swojego miejsca, swojej przynależności. Odwołaj się do utworów literackich różnych epok.
 100. Komizm - ironia - groteska. Zanalizuj różne sposoby uzyskiwania efektów komicznych w utworach literackich dwu wybranych epok.
 101. Technika kryminalna. Technika kryminału. Omów ewolucje w XIX i XX wieku. Wypowiedź zilustruj przykładami utworów.
 102.  Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji - tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.
 103. Artystyczny kształt motywu walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.
 104.  Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej jako wyraz pragnień i niepokojów pokolenia postyczniowego.
 105. Literackie obrazy rodziny i ich funkcja w twórczości polskich pisarzy. Omów na wybranych przykładach.
 106.  Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Rozwiń temat, opierając się na twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
 107.  Formy korespondencji dawniej i/lub dziś. Przedstaw na wybranych przykładach odmiany, funkcje i postać stylistyczną form epistolarnych.
 108. Różne role obrazów szkoły w literaturze polskiej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory.
 109. Alegoria jako trop i metoda interpretacji utworów literackich. Wykorzystaj wiedzę o tym zjawisku do interpretacji dwóch wybranych utworów staropolskich.
 110. Genialny detektyw jako bohater literacki. Przedstaw sposoby kreowania bohatera w wybranych powieściach XX wieku.
 111. Dzienniki i autobiografie - źródło prawdy o twórcach, czy przykład zręcznej autokreacji? Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.
 112.  Obrazy Litwy w dziełach polskich twórców romantycznych i współczesnych - analiza porównawcza.
 113. Obrazy codzienności w literaturze. Scharakteryzuj sposoby jej ujęcia i funkcję w literaturze wybranej epoki.
 114.   "Oto stoimy nad ziemią tragiczną". Cytat z utworu "Miserere" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczyń mottem swoich przemyśleń na temat literatury wojny i okupacji.
 115. Wpływ miasta na psychikę bohatera. Rozważ problem na wybranych przykładach
 116. Przeanalizuj problem ksenofobii i tolerancji w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Porównaj stanowiska twórców.
 117. Zaprezentuj i porównaj różne wizje świata i człowieka, odwołując się do dwóch wybranych epok literackich.
 118. Tradycje barokowe we współczesnej poezji. Zinterpretuj funkcje wybranych motywów.
 119. Zinterpretuj rolę komizmu w wybranych utworach literackich różnych epok.
 120. Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze wybranych epok literackich.
 121. Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich różnych epok.
 122. Wizje ustrojów politycznych. Przeprowadź analizę na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.
 123. Współczesne odmiany prozy historycznej. Przedstaw i porównaj twórczość T. Parnickiego, W. Terleckiego i M. Brandysa lub innych twórców.
 124. Analizując utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 125. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok funkcjonowanie mitów romantycznych.
 126. Na podstawie wybranych utworów literackich scharakteryzuj rolę i zadania pisarza w wybranych epokach literackich
 127. Postmodernizm jako klucz do powieści XX wieku. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.
 128. Porównaj funkcjonowanie symboliki religijnej w wybranych epokach literackich
 129. Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.
 130. Na podstawie wybranych utworów XIX i XX w. Omów problematykę fikcji i prawdy w utworach inspirowanych biografią autora.
 131. Judaika w literaturze polskiej. Zaprezentuj na wybranych przykładach
 132. Historia jako temat i/lub problem w utworach literackich. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty różnych epok, zwracając uwagę na sposób przedstawienia i funkcji obrazów historii
 133. Stereotypy narodowe w literaturze. Omów problem w oparciu o wybrane utwory różnych epok
 134.  Omów nurt katastrofizmu w literaturze na podstawie wybranych utworów XIX i XX w.
 135.  Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj nurt prozy parabolicznej.
 136.  Na wybranych przykładach przedstaw nurt "rozdrapywania narodowych ran" w literaturze polskiej różnych epok.
 137.  Przedstaw funkcjonowanie literatury "ku pokrzepieniu serc", odwołując się do wybranych tekstów różnych epok.
 138.  Scharakteryzuj i porównaj obrazy mieszczaństwa w twórczości wybranych pisarzy XIX i XX wieku.
 139. Scharakteryzuj obraz Niemca w literaturze polskiej różnych epok
 140.  Satyryczny wizerunek społeczeństwa polskiego. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu w literaturze dwu epok.
 141.  Omów konwencje literackie wykorzystywane do przedstawiania obrazu wsi. Odwołaj się do wybranych utworów z różnych epok.
 142. Miłość w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie na przykładach wybranych utworów różnych epok.
 143. Przedstaw i porównaj postacie kobiet występujące w literaturze różnych epok.
 144.  Jak pojmowano postawę obywatelską w różnych epokach literackich? Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów
 145.  Związki filozofii z literaturą. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów różnych epok.
 146.  Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystywane środki wyrazu.
 147. Omów literackie portrety dzieci i młodzieży na przykładach wybranych utworów różnych epok.
 148. Kontrowersyjne decyzje bohaterów i ich skutki - przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych postaci literackich różnych epok.
 149. Bohaterowie samotni z wyboru i konieczności. Omów kreację i funkcję tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.
 150. Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich dwu epok.
 151. Jednostka wybitna w literaturze różnych epok. Omów kreacje i funkcje takich bohaterów na przykładzie wybranych utworów.
 152. Przeżycie czytelnicze jako ważny motyw biografii bohaterów. Omów problem w oparciu o losy wybranych postaci literackich różnych epok.
 153. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
 154. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
 155.  Omów motyw inicjacji bohatera w oparciu o twórczość autorów różnych epok.
 156. Funkcje i sposoby kreowania groteski w literaturze. Omów problem na przykładach wybranych utworów.
 157. Zwracając uwagę na konwencje stylistyczne utworów, zanalizuj funkcje motywu powstania styczniowego w tekstach literackich różnych epok.
 158.  Przedstaw funkcjonowanie motywów wierności i zdrady w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok literackich.
 159. Na podstawie wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu piękna i brzydoty w literaturze.
 160. Omów funkcje motywu oraz obraz śmierci w wybranych utworach różnych epok.
 161. Zinterpretuj motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literackich różnych epok.
 162. Wędrowiec, pielgrzym i wygnaniec - omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze.
 163.  Scharakteryzuj funkcje motywu snu i widzenia w wybranych dziełach literackich różnych epok.
 164. Na podstawie wybranych utworów literackich zinterpretuj funkcje motywu szaleństwa w literaturze.
 165. Motyw przemijania w literaturze polskiej. Przeprowadź analizę na podstawie literatury wybranych epok.
 166.  Porównaj różne ujęcia motywu "prywatnej ojczyzny" w literaturze polskiej XIX i XX w.
 167. Zaprezentuj funkcjonowanie w literaturze motywu władzy i kariery. Odwołaj się do utworów z różnych epok.
 168.  Przedstaw funkcjonowanie motywu buntu w wybranych epokach literackich.
 169. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok funkcjonowanie motywu świata jako teatru.
 170.  Muzyka jako motyw literacki różnych epok. Przedstaw jej funkcję w oparciu o wybrane utwory.
 171. Jan Paweł II - papież spraw ludzkich. Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów autorstwa Karola Wojtyły oraz całokształtu jego pontyfikatu.

 

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Język filmu i literatury. Porównaj dwa dzieła literackie z ich filmowymi adaptacjami.
 2. Związki poezji z muzyką. Omów zagadnienie na podstawie liryki wybranych autorów, zwracając uwagę na prozodyczną oraz głoskową organizację tekstu poetyckiego.
 3. Przedstaw oddziaływanie surrealizmu na wybrane dzieła literatury.
 4. Omów nurt franciszkański w literaturze i sztuce wybranych epok.
 5. Omów charakter i rolę groteski w literaturze i malarstwie wybranych epok.
 6. Biblijne inspiracje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.
 7. Przedstaw funkcjonowanie motywu młodości w literaturze i filmie.
 8. Jak wyrażają się młodzieżowe subkultury w kulturze i języku? Przeprowadź analizę problemu i oceń zjawisko.
 9. Omów symbol i alegorię jako środki wyrazu w wybranych dziełach literackich i malarskich różnych epok.
 10. Przedstaw inspiracje malarskie w literaturze dwu wybranych epok.
 11. W oparciu o wybrane przykłady z różnych epok omów rolę intertekstualności w zachowywaniu ciągłości i spójności tradycji kulturowej.
 12. Język teatru i literatury. Porównaj wybrane dzieła literackie i ich adaptacje teatralne.
 13. Uwzględniając literaturę, scharakteryzuj inspiracje antyczne w wybranych dziełach artystycznych.
 14. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując wybrane utwory.
 15. Zanalizuj funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki w oparciu o wybrane dzieła.
 16. Zanalizuj i porównaj obrazy miast jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literatury i filmu.
 17. Zanalizuj na przykładach wybranych dzieł sposoby kreowania i funkcje obrazów natury w poezji i malarstwie.
 18. Zanalizuj i porównaj artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie.
 19. Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie).
 20. Zanalizuj metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym (w oparciu o wybrane utwory).
 21. Zanalizuj katastroficzne wizje i obrazy zagłady w wybranych dziełach literackich i filmowych.
 22.  Omów funkcjonowanie motywu miłości i śmierci w literaturze i sztuce wybranych epok.
 23. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
 24. Wizerunek Napoleona w literaturze i malarstwie polskim. Scharakteryzuj sposoby kreowania postaci historycznej.
 25. Portrety sarmackie w literaturze i malarstwie od XVII do XIX wieku. Wykorzystując wybrane dzieła, zaprezentuj różne spojrzenia na szlachecką przeszłość Polaków.
 26. Narodowi bohaterowie przez pryzmat literatury i malarstwa. Przedstaw różne spojrzenia na znane postaci z historii Polski.
 27. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.
 28. Szaleństwo, obłęd w literaturze i filmie. Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
 29. Autoportret w sztukach plastycznych i w literaturze. Omów sposoby kreacji własnego "ja" w dziełach różnych epok.
 30. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Analiza wybranych przykładów.
 31. Dzieło literackie i komiks. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice gatunkowe.
 32. Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Analiza wybranych dzieł.
 33. Kicz i arcydzieło- mechanizm funkcjonowania w literaturze i kulturze dzieł o różnej wartości.
 34. Symbolizm w malarstwie i dramatach S. Wyspiańskiego (np. "Wesele").
 35.  Funkcja deformacji w sposobie przedstawiania bohaterów dramatów Witkacego i wybranych portretach tworzonych przez artystę (np. demoniczne kobiety).
 36. Symbolika stroju. Omów analizując wybrane dzieła (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
 37.  Tatry malarzy i Tatry poetów. Analiza porównawcza na wybranych przykładach epoki modernizmu.
 38. Przedstaw wybitne kreacje aktorskie w wybranych adaptacjach filmowych utworów literackich i porównaj je z postaciami pierwowzorów.
 39. Literackie i filmowe wizje Litwy (Ukrainy). Zanalizuj wybrane przykłady.
 40. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
 41. Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
 42. Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 43.  Prezentacja i ocena sezonu teatralnego wybranego teatru.
 44. Fascynacja Ameryką w literaturze i sztuce. Przedstaw źródła i efekty tej fascynacji, analizując wybrane przykłady.
 45. Motyw drogi w literaturze i w filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 46. Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim i filmowym. Analiza porównawcza.
 47. Ewolucja kreacji stróża prawa w literaturze kryminalnej i w filmie. Analiza porównawcza.
 48. Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok.
 49. Funkcjonowanie teatru, praca aktorów i życie gwiazd w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł (np."Komediantka" W.S. Reymonta, serial "Komediantka" i serial "Modrzejewska").
 50. Zwierzę jako temat dzieł malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw i omów różne sposoby podejścia do tego tematu.
 51. Literacka, malarska i filmowa ars moriendi. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 52. Motyw paktu z diabłem w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny i konsekwencje układania się z szatanem.
 53. Synteza sztuk w literaturze modernistycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 54. Motyw ogrodu w literaturze, malarstwie i filmie. Porównaj sposoby kreowania i funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.
 55. Zło uosobione, abstrakt, element natury człowieka. Postrzeganie motywu       w literaturze i sztuce.
 56. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 57. Kino autorskie - jak rozumiesz ten termin w odniesieniu to twórczości wybranego reżysera.
 58. Motyw czarownicy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 59. Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe ujęcie tego motywu.
 60. Postaci karierowiczów w literaturze XIX i XX wieku oraz w filmie. Analiza wybranych przykładów.
 61. Świat widziany oczyma ludu. Przedstaw tradycje, zwyczaje i mentalność ludową ukazane w filmie (np. J.J. Kolski) i literaturze (np. Mickiewicz, Reymont).
 62. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla (analiza porównawcza wybranych dzieł).
 63. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. T. Kantor, A. Wróblewski, T. Różewicz). Omówienie i interpretacja zjawiska na wybranych  przykładach.
 64. Postać syna marnotrawnego w sztuce europejskiej. Omów różne realizacje, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
 65. Rozrachunek z historią najnowszą w literaturze powstałej po 1956 roku i dziełach polskiej szkoły filmowej. Porównaj sposób przedstawienia problemu na podstawie wybranych filmów i utworów prozatorskich.
 66. Koń jako symbol w literaturze i sztuce. Omów funkcje tego symbolu na podstawie wybranych dzieł

 

Język

 1.  Najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe regionu, w którym mieszkasz (na podstawie przygotowanych materiałów pomocniczych).
 2. Wpływy języków obcych na język polski (np. łacińskie, czeskie, niemieckie, ruskie, włoskie, orientalne, francuskie, angielskie) w dwóch wybranych epokach.
 3.  Język M. Reja i J. Kochanowskiego- dwie odmiany polszczyzny tej samej epoki.
 4.  Omów styl makaroniczny w piśmiennictwie i oratorstwie polskim. Przedstaw jego uwarunkowania kulturowe. Analiza zgromadzonego materiału.
 5. Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów.
 6.  Porównaj język dwóch pokoleń Polaków po 1945 roku. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.
 7.  Język nowomowy w literaturze XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 8.  Porównaj nowomowę PRL -u ze współczesnym językiem polityków. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 9. Omów funkcję nazw własnych w utworach literackich ( na wybranych przykładach).
 10. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Omów na wybranych przykładach.
 11.  Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie na podstawie analizy epistolografii wybranego autora.
 12.  Przedstaw funkcje gwary podhalańskiej w tekstach K. Przerwy-Tetmajera, S. Wyspiańskiego i J. Tischnera.
 13.  Język wybranego środowiska. Zanalizuj leksykę, frazeologię, składnię w wypowiedziach tej grupy.
 14.  Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki językowe i stylistyczne.
 15.  Zjawisko językowej etykiety. Omów zastosowanie i funkcję wybranych form językowej grzeczności w dowolnym tekście literackim.
 16. Omów zjawisko mody językowej na podstawie materiału literackiego wybranej epoki.
 17.  Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C. Norwida, F. Chopina).
 18. Funkcje archaizacji w wybranych polskich powieściach historycznych (np. J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, Z. Kossak, H. Malewskiej).
 19. Scharakteryzuj i porównaj mechanizm powstawania metafor poetyckich i językowych. Ustal ich funkcję w przykładowych aktach komunikacji językowej.
 20. Na wybranych przykładach omów funkcje języka potocznego w literaturze współczesnej.
 21. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie samodzielnie zebranego materiału.
 22. Omów funkcje neologizmów i eksperymentów słownych w wybranych utworach poetyckich.
 23. Na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału językowego, zanalizuj i scharakteryzuj gwarę uczniów.
 24. Język w mediach. Dokonaj analizy i oceny poprawności językowej wybranych tekstów publikowanych w prasie o zasięgu ogólnopolskim i emitowanych przez publiczne stacje radiowe i/lub telewizyjne.
 25. Pochodzenie i znaczenie nazw miejscowych Twojego regionu. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 26. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
 27. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj wpływ literatury na frazeologię polską w tekstach mówionych i pisanych.
 28. Na podstawie wybranych lektur (2-3) scharakteryzuj i sfunkcjonalizuj język bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające przynależność środowiskową i charakter postaci.
 29. Specyfika mowy bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.
 30. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 31. Zanalizuj językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
 32. Omów dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie na przykładach wybranych utworów.
 33. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Zanalizuj zgromadzony materiał językowy.
 34. Ekspresja i impresja - analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj właściwości wypowiedzi określające nadawcę i odbiorcę.
 35. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa - porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.
 36.  Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
 37. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
 38. Scharakteryzuj i oceń specyfikę i funkcje języka reklamy.

 

    

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com