Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Rekrutacja 2009/2010

 

 

Informacja o podręcznikach do klas pierwszych!

klasa 1a

klasa 1b

klasa 1c

klasa 1d

klasa 1e

klasa 1f

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2009/2010:

 


 

Decyzja
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie
zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2009/2010

 

Decyzja

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia 10 marca 2009r.

o zmianie decyzji w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji

i składania dokumentów do publicznych gimnazjuów oraz szkół

ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim

na rok szkolny 2009/2010 z dnia 26 stycznia 2009r.

 

Strona kuratorium: www.kuratorium.kielce.pl/

 


 

REKRUTACJA

w powiecie ostrowieckim

rok szkolny 2009/2010

 

 

KROK I

04.05 - 16.06.2009r.

 

W poprzednich latach aby wziąć udział w rekrutacji należało pobrać czysty kwestionariusz, wypełnić go i zanieść do szkoły.

W rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 kandydat sam wprowadza swoje dane po zarejestrowaniu się na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/,   a następnie drukuje wypełniony formularz aplikacyjny (podanie) i podpisany zanosi do szkoły pierwszego wyboru w celu weryfikacji.


Dane osobowe, wybór szkół i listę preferencji należy wypełnić poprawnie, w przeciwnym razie podanie zostanie odrzucone w celu wprowadzenia poprawek. Poprawione podanie musi być wydrukowane i podpisane przez opiekuna prawnego.


Kandydatom mającym problem z dostępem do Internetu lub z poprawnym wypełnieniem formularza, szkoła zapewnia stanowisko komputerowe z podłączeniem do internetu i drukarką oraz ewentualną pomoc przy wprowadzeniu swoich danych do systemu i wydrukowaniu podania.


Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich oddziałów, do których chce on kandydować, uszeregowanych od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej. Kandydat zostanie umieszczony w tym z nich, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji i do którego zdobył on wystarczającą liczbę punktów. Kolejność układania oddziałów na liście preferencji jest dowolna - obok siebie mogą znaleźć się oddziały z różnych szkół lub z jednej szkoły, oddziały z różnych szkół mogą się w dowolny sposób przeplatać - nie ma tu żadnych ograniczeń. Maksymalna ilość szkół - zgodnie obowiązującym prawem to 3, ilość preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata.


Szkoła pierwszego wyboru jest to szkoła, do której kandydat chciałby się najbardziej dostać. Jeśli kandydat spełnia warunki związane z pierwszeństwem przyjęcia w przypadku równej liczby uczniów, należy zaznaczyć odpowiednie pole oraz dostarczyć stosowne zaświadczenia dokumentujące każdy z zaznaczonych faktów.


Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez szkołę kandydat traci możliwość modyfikacji danych zawartych w podaniu, a w szczególności listy preferencji. Szkoła ma możliwość zdjęcia tej blokady, jeśli więc kandydat w terminie składania podań, a więc 04.05 - 16.06.2009 r. chce dokonać zmiany powinien skontaktować się ze szkołą.

 

 

 

KROK II

do 22.06.2009r. do godz. 15.00

 

Po otrzymaniu świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, należy uzupełnić dane na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/ wpisując oceny ze świadectwa, punkty z zaświadczenia oraz punktowane osiągnięcia dodatkowe.

 

Należy pamiętać, że w procesie rekrutacji, przy punktacji, mogą być brane pod uwagę jedynie osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Następnie należy do szkoły, do której składało się podanie, donieść tyle potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii świadectwa i zaświadczenia, ile szkół zostało wpisane do formularza. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia przez szkołę zablokowana zostaje możliwość wprowadzania zmian.

 

 

 

KROK III

25.06.2009r. od godz. 12.00 do 29.06.2009r. do godz. 15.00

 

Osoby znajdujące się na liście kandydatów przyjętych do szkoły przynoszą oryginał świadectwa,  zaświadczenia  oraz  inne  dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji oraz potwierdzają wybór języków w danej klasie.KROK IV


Osoby, które nie dostały się do wybranej szkoły postępują zgodnie z regulaminem rekrutacji.

 

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com