Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

 

 

„Staszic” rozpoczyna współpracę ze szkołami wyższymi!

 

 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. podpisało Porozumienie o Współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

 

 

 

Porozumienie zawarto w Kielcach 18.12.2017r. oraz w Lublinie 05.12.2017r. pomiędzy:

 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego dr hab. Janusza Detkę, prof. UJK, a Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez dyr. Dariusza Kaszubę oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, reprezentowanym przez prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora Uniwersytetu, a Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica reprezentowanym przez mgr Dariusza Kaszubę, Dyrektora Szkoły.

 

 

Głównym założeniem podjętych działań jest przygotowanie licealistów do studiów wyższych. To właśnie w liceum młody człowiek dokonuje wyboru przyszłej drogi życiowej. Podstawowym celem współpracy jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację języków obcych, kultury, historii i życia codziennego krajów anglo-, niemiecko- i rosyjskojęzycznych oraz zapoznanie uczniów Szkoły ze specyfiką studiów filologicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz organizowanie projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki, współdziałając z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

 

W ramach podpisanego porozumienia będą realizowane następujące zadania:

1.      Organizowanie wykładów wyjazdowych w Szkole służących zapoznaniu się ze specyfiką zajęć akademickich;

2.      Umożliwienie uczniom Szkoły udziału w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych na Uczelni;

3.      Popularyzację osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

4.      Organizację dni otwartych i wizyt w Uczelni połączonych ze zwiedzaniem kampusu;

5.      Uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych i podnoszenie jakości kształcenia;

6.      Wymianę doświadczeń i informacji z nauczycielami;

7.      Przekazywanie aktualnych informacji o Uniwersytetach;

 

Realizacja zadań została rozpoczęta już w grudniu bieżącego roku, zaplanowano wizytę uczniów „Staszica”, 20 stycznia i 20 marca 2018 roku, podczas Dni Otwartych UJK.

 

Liceum im. St. Staszica podjęło współpracę z Uniwersytetami, realizując tym samym założone w Statucie szkoły cele tj.: kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

 

 

 

 

<< Wstecz

 

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com