Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

 

 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica – Gwarantowany Sukces

 

Kształcenie polonistyczne na najwyższym poziomie to chlubna tradycja i współczesność Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. Szkoła była i jest kuźnią talentów humanistycznych odnajdywanych w klasach o różnych profilach nauczania, otoczonych opieką nauczycieli z ogromnym dorobkiem zawodowym. Niezależnie od przyszłych wyborów życiowych, zainteresowań i pasji młodych ludzi, pragniemy uwrażliwić ich na piękno świata i dobro drugiego człowieka – wartości, które niewątpliwie stanowią kwintesencję humanizmu.

 

 

Absolwenci naszego Liceum – klas humanistycznych z autorskim programem edukacji filmowej, lingwistycznych, ale też przyrodniczych i matematycznych, są przygotowani do sprawnego poruszania się w świecie komunikacji interpersonalnej, łączą gruntowną znajomość wiedzy historycznoliterackiej ze współczesnym kodem kulturowym. Szczycą się umiejętnością sprawnego posługiwania się staranną polszczyzną, potrafią bezbłędnie poruszać się w tradycyjnych formach wypowiedzi, czego przykładem może być ostatnie zwycięstwo w Regionalnym Konkursie Historyczno-Literackim: ,,Dziękuje Ci za Niepodległą. List do…”, ale też w nowoczesnych technikach public relations (I miejsce w Wojewódzkich Pojedynkach Oratorskich). Rozbudzamy w naszej Młodzieży ciekawość ludzi i świata, przeżycia intelektualnej przygody na każdej lekcji, namiętności literackie i językowe, pasję czytania i tworzenia, ale też wyposażamy w warsztat praktycznych umiejętności bycia świadomym uczestnikiem i odbiorcą treści kulturowych, znającym swoją tożsamość historyczną i narodową.

 

Wyróżnia nas stosowanie nowoczesnych metod kształcenia, a także wielość i różnorodność inicjatyw działalności humanistycznej na zajęciach obligatoryjnych i fakultatywnych – od indywidualnych projektów twórczych (inicjatywy poetyckie, prozatorskie, muzyczne, wydawnicze), przez sukcesy w obszarze dramy, filmu, grafiki komputerowej, realizacje interdyscyplinarne, łączące treści polonistyczne z historią, innymi językami i kulturą europejską, po badania naukowe, wspierane przez pracowników UJK w Kielcach i UMCS w Lublinie, przynoszące laury na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

 

Przykłady fascynacji polonistycznych naszych uczniów – poczynając od zagadnień etykiety językowej, poprzez uznanie dla arcydzieł prozy realistycznej czy teatru elżbietańskiego, mogli obejrzeć licznie zgromadzeni goście – gimnazjaliści oraz ich nauczyciele i rodzice w czasie dni otwartych w naszym Liceum. Gromkie brawa i uśmiechy na twarzach widzów potwierdzały wysoki poziom intelektualny i atrakcyjność poznawczą prezentacji. Tu, do najstarszej szkoły w regionie warto wrócić we wrześniu i z dumą nosić kultową już koszulkę z napisem: ,,I love Staszic”. Pragniemy pochwalić się także sukcesami z udziałem naszych podopiecznych.

 

O tajnikach sztuki teatralnej w Galerii Fotografii: Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się na mapie kulturalnej twórców programu TEATR POLSKA. W ramach tego ministerialnego programu 30 października 2017 roku w Galerii Fotografii MCK krakowski Teatr Figur zaprezentował spektakl „Huljet, Huljet”. W tym niecodziennym wydarzeniu artystycznym uczestniczyli uczniowie klas II b i II d i III b. Młodzieży klas humanistycznych systematycznie bierze udział w życiu kulturalnym (wyjazdy do Teatru Muzycznego Roma – spektakl „Mamma Mia!”, „Piloci”, udział w Ostrowieckich Spotkaniach Filmowych, działalność w Artystycznym Klubie Filmowym).

 

O etykiecie językowej w „Staszicu”: W ramach współpracy z uczelniami wyższymi organizowane są również na terenie szkoły wykłady dla młodzieży. 6 czerwca 2017 roku odbyła się zorganizowana, we współpracy z UJK w Kielcach, pod honorowym patronatem starosty ostrowieckiego p. Zbigniewa Dudy, konferencja zatytułowana „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”.

 

Zasady etykiety w komunikacji językowej: Przedsięwzięcie, którego inicjatorami byli nauczyciele poloniści miało na celu uwrażliwienie młodych ludzi na poprawność języka mówionego i pisanego w różnego typu sytuacjach komunikacyjnych oraz podkreślenie bezpośredniego związku między kulturą języka a kształceniem osobowości młodych ludzi. Tematyka spotkania nawiązywała do zagadnień obowiązujących na egzaminie ustnym z języka polskiego, co bez wątpienia jest cenną pomocą w trakcie przygotowań maturalnych. W konferencji uczestniczyli zaproszeni gimnazjaliści oraz uczniowie klas humanistycznych liceum.

 

Uczennice ze „Staszica” autorkami zbioru opowiadań: Zainteresowania literackie młodzieży, wrażliwość oraz dążenie do wyrażania emocji znalazły wyraz w opublikowanym zbiorze opowiadań pt. „Płomień na wietrze”, którego autorkami są uczennice naszej szkoły. Tomik został zgłoszony do Ogólnopolskiego Turnieju Literackiego „Misja – książka!”, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestnicy, pod opieką nauczyciela, tworzyli autorskie zbiory opowiadań oraz projektowali ich szatę graficzną. Tomiki zostały opublikowane na stronie internetowej wydawnictwa Ridero i poddane ocenie czytelników, którzy głosowali na najciekawsze, ich zdaniem, prace. Do pierwszego etapu turnieju zgłoszono 837 zbiorów opowiadań poruszających bardzo różnorodną tematykę. Zbiór „Płomień na wietrze” znalazł się, na 25. miejscu, wśród pięćdziesięciu książek, które zyskały największe uznanie czytelników, i został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu „Misja – książka!”.

 

Kolejnymi sukcesami są: III miejsce uczennicy klasy I b w konkursie literackim na temat „Życie jest wielką podróżą pełną wielu odkryć” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z Filią w Ostrowcu Św. Tematem konkursu było napisanie własnego opowiadania inspirowanego życiem i twórczością J. K. Korzeniowskiego.

 

Zgłoszono również utwór uczennicy naszej szkoły p.t. „Niebieska koszulka” do charytatywnego zbioru opowiadań „112” (projekt pod patronatem wydawnictwa Ridero). Ponadto na stronach internetowych wydawnictwa nasze uczennice opublikowały zbiorek opowiadań pt. „Bezcenne”. Uczniowie klasy humanistycznej włączyli się aktywnie w ogólnopolski projekt „Narodowego Czytania Sienkiewicza”. Współorganizowali na terenie szkoły Narodowe „Oglądanie” Sienkiewicza. Przygotowali dla uczniów PG Nr 4 quiz dotyczący znajomości „Krzyżaków” i odczytali z podziałem na role dwa fragmenty „Qvo vadis”, wykorzystując sceny z filmu. Punktem kulminacyjnym stała się projekcja filmu „Potop”. Przedsięwzięcie pokazało, że książki Sienkiewicza i filmy zrobione na ich podstawie najlepiej czyta się i ogląda razem z innymi.

 

Kolejne sukcesy to: II miejsce w międzynarodowym konkursie związanym z prezentacją wybitnych europejskich pisarzy, Tytuły „Ambasador Praw Człowieka” w Międzynarodowym Konkursie „Wyjaśnij mi prawo do edukacji” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji w Strasburgu. Finaliści XI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Francuskojęzycznych w Zielonej Górze, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Francuskiego „Dis – mois dix mots” pod Patronatem Instytutu Francuskiego i Ambasady Francji w Polsce. I miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym we Francji na temat „Moje wrażenia po wizycie w opactwie i jego ruinach w Maillesais”. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie BlaBlaffiches zorganizowanym przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie - „Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau”, Główna nagroda w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Francuskiego „Donne-moi un titre”, I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XLV Ogólnopolskiego Festiwalu Recytatorskiego „Poezja i proza na Wschód od Bugu”.

 

Celem kształcenia historycznego jest wychowanie młodzieży w poczuciu szacunku dla ludzi i ich dokonań. Dlatego w roku szkolnym 2017/2018 zapoczątkowano cykl spotkań, wykładów i warsztatów pod hasłem ,,Ludzkie losy". Co miesiąc przedstawiano sylwetkę innego bohatera historii. Uczniowie brali udział w licznych konkursach i olimpiadach (z historii, wos, wiedzy prawniczej). Możemy pochwalić się sukcesami: I miejsce w wojewódzkim konkursie ,,Zapomniane akcje AK '', III miejsce w wojewódzkim Prawniczym Konkursie Krasomówczym , III miejsce w regionalnym konkursie ,,Żołnierze Wyklęci'' , I miejsce w kategorii relacja w Ogólnopolskim Konkursie ,,Żydzi -nasi sąsiedzi''.

 

 

Współpracujemy z wieloma instytucjami : Sądem Rejonowym, Światowym Związkiem Żołnierzy AK ,UJK w Kielcach , WSBiP w Ostrowcu Św., Kielecką Delegaturą IPN, fundacjami i stowarzyszeniami historycznymi. Bierzemy czynny udział w dniach otwartych tych placówek. W naszej szkole była prezentowana wystawa ,,586 Dni stanu wojennego''. Utrzymujemy stały kontakt z absolwentami, którzy jako studenci prawa przychodzą na spotkania z młodszymi kolegami. W szkole jest realizowany przedmiot – „Historia państwa i prawa polskiego X-XX wieku”, którego celem jest rozwój świadomości prawnej uczniów. Pomagamy maturzystom w przygotowaniach do egzaminów, prowadząc fakultety. Ucząc historii, pomagamy zrozumieć współczesność. Wychowując patriotyczną młodzież poprzez prowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu o „Elementarz Młodego Patrioty”, dbamy o życie młodego człowieka w przyszłości, oparte na podstawowych wartościach moralnych.

 

Kształcenie matematyczne to świat logiki, liczb, dowodów dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych i ekonomicznych. Przedmioty, o których mowa, realizowane są w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do ramowego planu nauczania. Daje to możliwość bardzo dobrego przygotowania do zdawania egzaminu maturalnego matematyki, geografii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym. Zanim nasi absolwenci zasilą wyższe uczelnie, mają możliwość poszerzania swojej wiedzy w szkole poprzez przygotowanie i udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniowie obecnej klasy drugiej uczestniczyli w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: „GENIUS LOGICUS”, „ZOBACZYĆ MATEMATYKĘ”. Uczennica „Staszica” uzyskała tytuł finalisty X edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę” za pracę „Fraktale, czyli otaczające nas piękno”. W klasie trzeciej podejmą udział w kolejnych edycjach ww. konkursów oraz „ powalczą” w olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” i w „Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym”. W celu zapoznania się ze specyfiką uczelni technicznych uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami naukowymi oraz studentami Politechniki Warszawskiej oraz AGH, co niewątpliwie w przyszłości ułatwi im wybór uczelni. W klasie trzeciej planowane są kolejne wyjazdy na uczelnie.

 

 

Wybór geografii jako dodatkowego przedmiotu i jego zdanie na egzaminie maturalnym otwiera szereg ścieżek kariery zawodowej. Geografia to nie tylko nauczanie w szkole. Geografia to możliwość podjęcia studiów w uczelniach ekonomicznych (w tym wymarzonej przez wszystkich SGH w Warszawie), na wybranych kierunkach AGH w Krakowie związanych z poszukiwaniem i eksploatacja surowców mineralnych. Geografia to także możliwości studiowania kierunków związanych z planowaniem przestrzennym i ochrona środowiska. Oprócz dobrego przygotowania do matury gwarantujemy możliwość przygotowania i uczestnictwa w olimpiadzie i konkursach geograficznych w tym organizowanym przez nasza szkołę od przeszło 10 lat Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym.

 

 

Szkoła posiada teleskop umożliwiający prowadzenie obserwacji astronomicznych. Uczniowie uczestniczą w programach, dzięki którym za pośrednictwem Internetu wykonują zdjęcia powierzchni Ziemi oraz Księżyca - EartKam i MoonCam.

 

 

Konkursy fotograficzne organizowane w naszej szkole umożliwiają rozwój zainteresowań artystycznych i osiąganie sukcesów. A oto przykłady: III Ogólnopolski Frankofoński Konkurs Fotograficzny „Bleu Blanc Rouge Ça bouge 2017", dwie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Językowym „Donne-moi le titre" w kategorii: najlepszy tytuł/komentarz w języku francuskimoraz największą liczbę polubień: Nagroda za « Vivre la têt e dans les nuages » ze szczególnym wyróżnieniem za zaangażowanie i pomysłowość, nagroda za największą liczbę polubień za «Tout passe avec le vent ». Już XII edycja Szkolnego Konkursu Fotograficznego SzKoFot umożliwia uczniom prezentowanie prac w kateoriach: architektura, krajobraz, fotomontaż, portret, reportaż, selfie.

 

 

Kształcenie w zakresie biologii i chemii otwiera możliwości przed uczniami, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach medycznych, biologicznych np.: medycyna, farmacja, fizjoterapia, stomatologia, związanych z kosmetyką, dietetyką, zdrowiem publicznym i psychologią. Klasa będzie objęta Patronat Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Biologii, umożliwia uczniom uczestniczenie w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. Poszerzamy umiejętności pasjonatów szukających odpowiedzi na różne problemy badawcze. Wiedza z biologii i chemii uzupełniona jest zajęciami laboratoryjnymi, które pozwalają zrozumieć i poznać lepiej zjawiska przyrodnicze zachodzące w środowisku oraz w organizmie człowieka.

 

 

Pracownie biologiczna i chemiczna są bardzo dobrze wyposażone w pomoce naukowe, środki audiowizualne, telewizory, rzutniki multimedialne, stoły laboratoryjne, odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne. Uczniowie mają więc możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów i obserwacji mikroskopowych w czasie zajęć w szkole, a także podczas wyjazdów studyjnych na Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Uczniowie naszego Liceum biorą udział w konkursach i olimpiadach: Olimpiadzie Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej zdobywając najwyższe laury. W roku szkolnym 2015/2016 Grzegorz Waliszczak został finalistą Olimpiady Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej, a w roku 2016/2017 laureatem wyżej wymienionych olimpiad. W bieżącym roku szkolnym 3 uczennice brały udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczennica klasy 1 c została stypendystką Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego i będzie miała możliwość kontynuowania nauki w prywatnej szkole w Wielkiej Brytanii Downside School.

 

 

 

Młodzież tej klasy bierze udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, przechodzą szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, mają okazję brać udział w zawodach i konkursach. Uczniowie klasy o tym profilu przede wszystkim bardzo dobrze przygotowują się

do matury rozszerzonej z biologii i chemii pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli dyplomowanych, egzaminatorów OKE i świetnie zdają maturę z tych przedmiotów.

 

Oferujemy również uczniom naukę języków obcych na najwyższym poziomie.

Jako jedyna szkoła w powiecie prowadzimy zajęcia w grupach językowych, w których poziom nauczania jest dopasowany do zdolności językowych ucznia. Stwarza to optymalne warunki rozwoju umiejętności językowych podczas nauki w liceum. Współpracujemy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, cyklicznie spotkając się z wolontariuszami, międzynarodowa organizacją studencką AIESEC, zrzeszającą studentów z całego świata. Umożliwiamy uczniom bezpośredni kontakt z „native speakerami”, co ułatwia poznanie języka, kultury, uczy tolerancji. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, nasi uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach językowych. Prowadzimy dodatkowe zajęcia językowe dla uczniów: koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze. Stwarzamy przyjazną atmosferę, gwarantując jednocześnie wysokie wyniki egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Nasi absolwenci podejmują studia na uczelniach polskich i zagranicznych m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Lwowie oraz w Niemczech. Młodzież doskonali języki nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale również przygotowując się do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi - III miejsce w kategorii „Soliści”, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Starachowicach - I miejsce, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”- I miejsce. Młodzi humaniści „Staszica” zainteresowania filmem, malarstwem, rysunkiem, piosenką, literaturą łączą z poszerzaniem wiedzy z przedmiotów obowiązujących na poziomie licealnym. Połączenie pasji i nauki w naszej szkole dało w roku szkolnym 2017/2018 wymierne efekty w postaci licznych sukcesów m.in.: w Międzynarodowym Konkursie na temat „Świętujmy razem Prawa Człowieka” w Strasburgu, uczniowie „Staszica” zajęli I miejsce w kategorii licea i zostali mianowani Ambasadorami Praw Człowieka. Otrzymali również tytuł Finalistów XIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Francuskojęzycznych 2018, w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na temat interpretacji wierszy poetów francuskich zajęli 1 i 3 miejsce, w Ogólnopolskim Konkursie „Nadaj mi tytuł” w Warszawie wykazali się pomysłowością i dobrą znajomością gramatyki języka francuskiego, zdobywając 1 i 2 miejsce. 8 uczennic zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim konkursie na temat geografii, historii, kultury i cywilizacji Francji. Ponadto uczniowie od 1991 roku biorą udział w wymianie ze szkołą we Francji.

 

 

Dzięki kontynuowanej od 1992 roku wymianie polsko- niemieckiej z zaprzyjaźnioną szkołą w Spardorfie (Niemcy), jako jedyna szkoła średnia w Ostrowcu, zapewniamy młodzieży systematyczny kontakt z żywym językiem niemieckim. Autentyczne wypowiedzi ustne i pisemne niwelują bariery językowe i pozwalają doskonalić znajomość języka obcego. Od 2010 r. szkoła współpracuje z p. Agnieszką Schmid, koordynatorem ds. polskich studentów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie. Dzięki współpracy młodzież LO Nr I im. St. Staszica uczestniczy co roku w Polskim Dniu Informacyjnym na Viadrinie, w trakcie którego ma okazję przyjrzeć się uczelni z bliska. Dzięki możliwości poznania oferty uczelni wielu naszych absolwentów decyduje się na podjęcie studiów na Viadrinie. Dzięki nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak UJK w Kielcach, UMCS w Lublinie młodzież naszej szkoły bierze udział w warsztatach z języka niemieckiego.

 

Innowacyjne metody nauczania (metoda projektu, prowadzenie zajęć w języku docelowym, dostosowanie poziomu wymagań do możliwości uczniów, organizowanie kół zainteresowań), warsztaty językowe oraz regularne kontakty z obcokrajowcami przyczyniają się do sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego, Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND organizowany przez Łowcy Talentów JERSZ, Ogólnopolski Interaktywny Konkurs Języka Niemieckiego VERSTEHEN organizowany przez MOGALO Interaktywna Edukacja, Ogólnopolski Konkurs TURBOLANDESKUNDE organizowany przez Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego, Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „NichtWortwortlich” organizowany prze UMCS w Lublinie (I m-ce), Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool” (IV m-ce).

 

Dzięki bardzo wysokim wynikom uzyskiwanym przez uczniów szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Łowcy Talentów. Nauka języków obcych w powiązaniu z możliwością rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz udział w licznych konkursach językowych motywuje uczniów i prowadzi do sukcesów.

 

 

 

 

 

<< Wstecz

 

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com