Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

 

 

Karol Szczepaniak uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. St. Staszica stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

 

 

15 grudnia br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

 

Stypendia otrzymało 133 najzdolniejszych uczniów z województwa świętokrzyskiego. Karol Szczepaniak uczeń kl. III c o profilu biologiczno – chemicznym LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. znalazł się w gronie nagrodzonych uczniów.

 

 

Uczeń zarówno w klasie pierwszej jak i drugiej uzyskał średnią ocen 5,44 oraz wzorowe zachowanie. Jest finalistą XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, oraz został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”. Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącego klasy. Jest pilny i obowiązkowy, zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, sumiennie uczestniczy w zajęciach oraz bierze udział w konkursach i zawodach sportowych.

 

Gratulacje i podziękowania od Wojewody Świętokrzyskiego i Kuratora Oświaty przyjął zarówno Karol, jak i dyrektor szkoły D. Kaszuba.

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują najzdolniejsi uczniowie szkół średnich. Nagroda przyznawana jest uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczniom o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mających co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

 

Dyrekcja LO Nr I oraz Grono Pedagogiczne są dumni z osiągnięć swojego wychowanka i pewne jego dalszych sukcesów.

 

Katarzyna Cichosz

 

 

 

 

<< Wstecz

 

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com