Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

 

 

O etykiecie językowej w „Staszicu”

 

 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim od lat cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów. Szkoła zapewnianie tylko wysoki poziom nauczania w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, ale oferuje również, co bardzo często pojawia się w wypowiedziach młodzieży, jako atut liceum, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz niepowtarzalną atmosferę.

 

Szkoła może się także pochwalić wysokimi wynikami matury oraz sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, opublikowanym przez tygodnik „Perspektywy” szkoła została wyróżniona Srebrną Tarczą, uplasowała się na 285 miejscu w Polsce (awans o 170 miejsc w stosunku do 2016 r.) oraz 8. w województwie świętokrzyskim.

 

W trosce o zapewnienie młodzieży bardzo dobrego przygotowania do matury oraz swobodnego wyboru dalszej drogi kształcenia, w „Staszicu” podejmowane są liczne działania. Do najbardziej wartościowych należy bez wątpienia współpraca z uczelniami wyższymi, co otwiera przed młodzieżą wiele możliwości. Uczniowie mogą uczestniczyć między innymi w organizowanych przez uczelnie warsztatach maturalnych, konsultacjach przygotowujących do olimpiad przedmiotowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych. W ramach tej współpracy organizowane są również na terenie szkoły wykłady dla młodzieży.

 

6 czerwca odbyła się zorganizowana, we współpracy z UJK w Kielcach, pod honorowym patronatem starosty ostrowieckiego p. Zbigniewa Dudy, konferencja zatytułowana „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”. Zasady etykiety w komunikacji językowej. Przedsięwzięcie, którego inicjatorami byli nauczycieli poloniści: p. Katarzyna Szczerbińska i p. Wojciech Szymański, miało na celu uwrażliwienie młodych ludzi na poprawność języka mówionego i pisanego w różnego typu sytuacjach komunikacyjnych oraz podkreślenie bezpośredniego związku między kulturą języka a kształceniem osobowości młodych ludzi. Tematyka spotkania nawiązywała do zagadnień obowiązujących na egzaminie ustnym z języka polskiego, co bez wątpienia jest cenną pomocą w trakcie przygotowań maturalnych.

 

 

W konferencji uczestniczyli zaproszeni gimnazjaliści oraz uczniowie klas humanistycznych liceum, którzy mieli możliwość wysłuchania, w pierwszej części, referatów przygotowanych przez młodzież „Staszica” na temat zasad netykiety, grzeczności w przeszłości i czasach współczesnych oraz sposobów pisania e-maili.

 

 

 Niezwykle atrakcyjny dla młodych ludzi był wykład pracownika naukowego Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach – p. dr hab. Alicji Gałczyńskiej na temat: „Etyka, estetyka, etykieta. Jak mówić prawdziwie, pięknie, stosownie”. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły zagadnienia dotyczące zasad stosowania grzeczności w komunikacji językowej młodych ludzi oraz informacje dotyczące umiejętności dostosowania środków językowych do sytuacji (oficjalnej i nieoficjalnej) oraz odpowiedniego reagowania na wypowiedzi grzecznościowe.

 

 

Młodzież miała możliwość rozbudzenia zainteresowań zagadnieniami językowymi i wykorzystania zdobytej wiedzy nie tylko w codziennej komunikacji, ale również w trakcie różnego typu konkursów oraz olimpiad.

 

 

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com