Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

 

 

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

 

 

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymania działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. Pierwszą reakcją narodu na wypowiedzianą mu wojnę był szok, przerażenie, niepewność jutra, nastał mroczny czas wielu ludzkich tragedii.

W 35. rocznicę tamtych wydarzeń w całym kraju odbywały się manifestacje, marsze, konferencje naukowe, koncerty i wystawy. Nasi uczniowie aktywnie włączyli się w te obchody, przygotowując scenariusze okolicznościowych programów historyczno-artystycznych, które zaprezentowali przed szeroką publicznością w trzech odsłonach – 13, 14 i 19 grudnia.

 

13 grudnia 2016r.
w kościele p.w. NSJ w Ostrowcu Św.

 

Swoim występem uświetnili uroczystą Mszę świętą, odprawioną tradycyjnie w naszym mieście – 13 grudnia, w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, celebrowaną przez ks. prałata Jana Sarwę – dziekana dekanatu ostrowieckiego. W niezwykłej atmosferze wieczoru, w obecności pocztów sztandarowych, duchowieństwa, władz miasta i powiatu oraz licznie zgromadzonych wiernych, młodzież przypomniała kalendarium wydarzeń tamtego okresu, dramatyczne w skutkach decyzje podejmowane przez rządzących i robotników. Uczucia, myśli, codzienność i działania Polaków w tym kryzysowym czasie oddawały czytane fragmenty dzienników, zapisków i pamiętników. Wzmocnione tekstami lirycznymi i utworami muzycznymi ówczesnych bardów tchnęły autentyzmem i przywoływały przeszłość. Szczególnie wyraziście wybrzmiały słowa pieśni ,,Miejcie nadzieję” Jacka Wójcickiego w niezwykle emocjonalnym wykonaniu Pauliny Kaczor, uczennicy kl. III b, obchodzącej w tym dniu swoje 18. urodziny, a także wyśpiewane zespołowo ,,Mury” Jacka Kaczmarskiego. Bardzo ciepłe podziękowania dla młodzieży: Anny Kopały, Agnieszki Urbanik, Dominika Kościołka, Katarzyny Krysy, Grzegorza Waliszczaka, Wiktora Filipowskiego, Sylwii Nowak, Wiktorii Zielińskiej, Jakuba Mazura, Zuzanny Partyki, Seweryna Dumani, Marcina Fulary, Julii Olejnik, Moniki Surowiec, Agaty Stępień, Aleksandry Sienniak, Klaudii Kwapisz, Natalii Kwiecień, Pauliny Kaczor, Krzysztofa Cieślika, Klaudii Kwapisz, Viktorii Pongowskiej i dr Izabeli Bańczerowskiej skierował proboszcz parafii – ks. kanonik dr Józef Grochala.

14 XII 2016
Delegatura Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność”
w Ostrowcu Św.

 

35 lat temu, jednym z pierwszych sygnałów, że dzieje się coś niedobrego w naszym kraju były głuche telefony, a następnie nocne zatrzymania opozycjonistów. Potem na ulicach pojawiło się wojsko i milicja, a w telewizji – także zamiast Teleranka – emitowano znane przemówienie gen Wojciecha Jaruzelskiego. Informował o internowaniach, zawieszeniu ,,Solidarności” oraz innych organizacji zawodowych i społecznych, o zakazie strajków i zgromadzeń publicznych, o surowych rygorach stanu wojennego.

Uczniowie naszej szkoły – LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św., pod opieką p. dr Izabeli Bańczerowskiej utrwalali pamięć o tych dniach, przygotowując program artystyczno - literacki, oddający historyczne realia i nastroje społeczne tego dramatycznego dla Polaków czasu. Otrzymali zaproszenie od Zarządu Delegatury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim i w jej siedzibie mieli zaszczyt odbyć prawdziwą żywą lekcję historii, bo relacjonowaną przez świadków i uczestników tamtych zdarzeń. Montaż słowno-muzyczny, ze wzruszeniem przyjęty przez środowisko pracowników i emerytów hutniczej ,,Solidarności”, stał się wstępem do opowiadań i rozmów ze zgromadzonymi. Szef Delegatury Regionu – p. Krzysztof Grabowiec dzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami, odpowiadał na pytania i wyjaśniał nie zawsze zrozumiałe dla młodego pokolenia kwestie, dotyczące np. nazewnictwa czy skrótów, napotykanych w dokumentach historycznych i tekstach literackich.

,,Mimo upływu 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego, nauczyciele i naukowcy są dopiero na początku drogi do pokazania i utrwalenia w społeczeństwie, czym naprawdę było to wydarzenie i jakie niosło konsekwencje” – ocenia historyk dr Marek Lasota. Z pewnością spotkanie młodzieży naszego liceum z ludźmi pamiętającymi ten czas przyniosło takie właśnie korzyści edukacyjne.

19 XII 2016
Akademia w ZSO im. St. Staszica w Ostrowcu Św.

 

W hali sportowej naszej szkoły miała miejsce uroczysta akademia, wpisująca się w krajowe obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przygotowujący uroczystość przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich, pod opieką dr Izabeli Bańczerowskiej w bogatym w treści historyczne montażu słowno-muzycznym przypomnieli wydarzenia, które dla współczesnych nastolatków są już tylko historią, zaś dla wielu dorosłych – ważnym okresem w biografii.

 

 

 

W scenariuszu programu obok narracji, przybliżającej chronologię wypadków 1981 r., ważne miejsce zajmowały fragmenty ówczesnych rozporządzeń, dokumentów i uchwał, narzucających określone funkcjonowanie obywateli. Nie zabrakło również relacji świadków, reprezentujących różne środowiska zawodowe i społeczne, utrwalonych w pamiętnikach, dziennikach i prywatnej korespondencji. Atmosferę strachu tamtych dni i najbardziej dramatyczne zdarzenia, takie jak pacyfikacja kopalni ,,Wujek” i śmierć górników, oddawały wiersze Anny Kamieńskiej, Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Zbigniewa Herberta, a intencje wolnościowe wybrzmiały w przywołanych pieśniach- manifestach – Jacka Kaczmarskiego, Jacka Wójcickiego, Przemysława Gintrowskiego czy Jana Pietrzaka. Szczególne wrażenie na zebranych zrobiła także symboliczna dekoracja sali – hasło: ,,Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”, znajdujące się na jednym z transparentów w czasie pogrzebu zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznego MSW ks. Jerzego Popiełuszki i plakat wzorowany na słynnym zdjęciu kina ,,Moskwa” z reklamą filmu ,,Czas Apokalipsy”, wykonany przez uczennicę kl. I b Joannę Jedynak.

 

 

 

Na uroczystość w naszej Szkole przybyli znamienici goście – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Starostwie Powiatowym p. Wojciech Lesiak, Przewodnicząca MOZ POiW NSZZ ,,Solidarność” i Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Powiatu p. Agata Adamek, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Jarosława Rusieckiego p. Artur Głąb, przedstawicielka Posła na Sejm RP Andrzeja Kryja p. Aleksandra Grabowska, delegacje z ostrowieckich szkół średnich, reprezentowane m. in. przez Dyrektorów LO im. J. Chreptowicza i THM – pp. Sławomira Miszczuka i Czesława Golisa.

 

 

Fot. Klaudia Ćwik

 

 

 

 

<< Wstecz

 

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com