Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

 

 

Tłumy gimnazjalistów podczas
Dnia Otwartego w „Staszicu”

 

24 kwietnia w Szkole odbył się Dzień Otwarty, który w tym roku cieszył się dużą popularnością. Szkoła, jak zawsze, tętniła życiem.

 

 

 

 

 

Przybyli goście byli pod wrażeniem bogatego programu artystycznego przygotowanego przez młodzież "Staszica", która w tym dniu wcieliła się w role aktorów, a przygotowane inscenizacje teatralne nagrodzono gromkimi brawami. Ogromne zainteresowanie wzbudziła również kolorowa scenografia, którą tworzyły miedzy innymi plakaty reklamujące szkołę.

 

 

 

Nie zabrakło także słów pana dyrektora Tomasz Kwiatkowskiego, który podkreślił, iż uczniowie „Staszica” w trakcie swojej trzyletniej edukacji nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki czemu uzyskują wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i w różnego typu olimpiadach przedmiotowych, ale również rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Pan dyrektor przedstawił liczne sukcesy młodzieży, stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Starosty Ostrowieckiego, laureatów i finalistów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych i Artystycznych. Wielu z przybyłych gości posiadało już informacje o dokonaniach uczniów LO Nr I, gdyż śledzili przekazy medialne oraz naszą stronę internetową: www.staszic.ostrowiec.pl

Tradycją liceum jest również organizowanie konkursów dla gimnazjalistów, które cieszą się coraz większą popularnością. Uczestnicy mają kolejną możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminami. Podczas Dni Otwartych pan dyrektor Tomasz Kwiatkowski pogratulował wszystkim uczestnikom oraz wręczył zwycięzcom, między innymi konkursu polonistycznego "Język odbiciem Twojej kultury", pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 

 

Gimnazjaliści uczestniczyli również w prezentacjach przedmiotowych, przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Mieli oni również okazję zapoznać się z ofertą programową poszczególnych klas.

Klasa IA – matematyczna

Klasa dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze i w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach technicznych i ekonomicznych.

        planowany patronat Szkoły Głównej Handlowej; cel – poszerzenie zainteresowań i wiedzy uczniów poprzez udział w zajęciach SGH oraz wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w LO Nr I

        zajęcia z języków obcych nakierowane na słownictwo techniczne i ekonomiczne oraz dodatkowe zajęcia z elementów ekonomii

 

 

 

        informatyka/geografia/przedsiębiorczość – udział w Programie EarthKam: wykonywanie i opracowywanie zdjęć ze Stacji Kosmicznych

 

57 Mission EarthKam: 9.24N,15.65W Czad Tchapadjigue

 

        ,,Młody przedsiębiorca”

Klasa IB – lingwistyczna z edukacją prawniczą

        to doskonała propozycja dla młodzieży kreatywnej, postrzegającej „małą ojczyznę” jako integralny element wspólnoty europejskiej, szanującej własną tradycję, ale również otwartej na poznawanie obcych kultur.

 

 

 

 

 

        wprowadzenie zajęć z historii państwa i prawa oraz możliwość uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych pozwoli na poznawanie podstawowych zagadnień społeczno-prawnych.

 

 

 

 

        analiza treści ujętych w programie „Dzieło literackie kluczem dla zrozumienia człowieka i świata” oraz prowadzenie warsztatów dziennikarsko-filmowych umożliwiają uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

        uczniowie będą również mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dzięki organizowanym od lat wymianą partnerskim z wieloma szkołami europejskimi. Klasa objęta patronem UJK w Kielcach.

Klasa IC – biologiczno-chemiczna

        dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach: medycznych, biologicznych, chemicznych, związanych z dietetyką, kosmetyką, zdrowiem publicznym i psychologią.

 

 

 

        klasa będzie objęta patronem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z biologii i chemii pod kierunkiem świetnych nauczycieli, którzy doskonale przygotowują do egzaminu maturalnego. Uczestniczą w wyjazdach studyjnych na wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński).

 

 

 

        renomę szkoły potwierdzają sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych – G. Waliszczak – olimpiada Biologiczna/Ekologiczna. Nasi absolwenci są studentami renomowanych uczelni w kraju takich jak: Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Krakowie.

Klasa ID – humanistyczna z elementami wiedzy dziennikarskiej i filmowej

Nauka w klasie służy w rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych oraz własnych pasji twórczych. To klasa dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy w ogólnopolskich konkursach literackich, festiwalach filmowych i olimpiadach przedmiotowych.

 

 

 

 

W ramach programu uczniowie:

        zdobywają wiedzę praktyczną uczestnicząc w warsztatach filmoznawczo-dziennikarskich oraz aktorskich organizowanych we współpracy z wydziałem humanistycznym UJK w Kielcach i wydziałem filozofii KUL w Lublinie.

        poznają klasykę światowego kina w ramach Artystycznego Klubu Filmowego

        poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna.

 

foto Klaudia Sasak 1d

 

 

 

 

<< Wstecz

 

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com