Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
      ::Matura 2014
      ::Matura 2013
      ::Matura 2012
      ::Matura 2011
      ::Matura 2010
      ::Matura 2009
      ::Matura 2008
      ::Informatyka
      ::Język niemiecki
      ::Język hiszpański
      ::Język francuski
      ::Język rosyjski
      ::Język polski
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Matura 2011

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Drodzy tegoroczni Maturzyści!

Na tej stronie znajdziecie aktualne informacje o maturze.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

TERMINY EGAZMINÓW MATURALNYCH


PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI

 

W dniu 3 listopada 2010r. uczniowie klas trzecich będą pisać

próbną maturę z matematyki na poziomie podstawowym.

 


 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl

 


 

Szkolna lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny
z języka polskiego

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Św.
w roku szkolnym 2010/2011

 

 

Literatura

 1. Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 2. Obraz szaleństwa w literaturze. Porównaj różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach.
 3. Powstania narodowe jako źródła dramatów życiowych bohaterów. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 4.  Motyw tułacza, wędrowca, pielgrzyma w literaturze różnych epok. Omów na podstawie wybranych utworów.
 5. Motyw arkadii w literaturze polskiej. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.
 6. Różne obrazy diabła w literaturze. Przedstaw i porównaj sposoby ich tworzenia na podstawie analizy wybranych utworów.
 7. Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
 8.  Przedstaw biblijne inspiracje w literaturze powojennej na przykładach wybranych utworów.
 9. Dokumentaryzm i paraboliczność jako dwa sposoby przedstawienia rzeczywistości w dziełach różnych twórców. Przeanalizuj wybrane utwory.
 10. Zbrodnia i kara jako temat wielu utworów literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
 11. Literatura wobec doświadczeń II wojny światowej. Omów problem na wybranych utworach.
 12. Człowiek i jego zachowanie w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw problem na przykładzie literatury XX wieku.
 13. Portret kata i ofiary w literaturze polskiej na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach sposoby ich kreowania.
 14. Wpływ historii na tematykę utworów literackich. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literatury polskiej.
 15. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady.
 16. Literackie reinterpretacje motywów antycznych. Omów na wybranych przykładach.
 17. Tyrani i despoci w wybranych utworach literatury polskiej i europejskiej. Omów na wybranych przykładach.
 18. Sposoby kreowania obrazu matki w literaturze. Zanalizuj problem na wybranych utworach literackich.
 19. Realizm i groteska - porównaj sposoby kreowania rzeczywistości literackiej w wybranych tekstach.
 20. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Przedstaw na wybranych utworach.
 21. Motywy katastroficzne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 22. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego funkcje na wybranych przykładach.
 23. Życie jako teatr. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
 24. Bohater romantyczny i jego kontynuacje w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 25. Porównaj sposób kreacji bohaterów w wybranych powieściach Andrzeja Sapkowskiego i Johna Ronalda Tolkiena.
 26.  Od herosa do pantoflarza -różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
 27. Od Rolanda do Kolumbów... Wpływ ideału rycerza na kreacje bohaterów walczących o wolność. Omów problem, analizując dzieła literatury polskiej.
 28. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
 29. Pytania o sens cierpienia w literaturze różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
 30. Poezja religijna - wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania w nich uczuć.
 31. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty.
 32. Porównaj literackie portrety kochanka romantycznego. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.
 33. Wzorce postaw moralnych i obywatelskich w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie opierając się na analizie wybranych przykładów.
 34. Porównaj realizację haseł pozytywizmu w literaturze, analizując wybrane dzieła z tej epoki.
 35. Mit o Syzyfie i jego literackie reinterpretacje. Przedstaw zagadnienie, analizując  wybrane utwory literatury XX wieku.
 36. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania bohaterów w wybranych dziełach literackich.
 37. Obraz wojny i okupacji w poezji powojennej. Zanalizuj wybrane przykłady literackie, charakteryzując poetykę tych tekstów, ich bohatera oraz rzeczywistość, w której przyszło mu żyć.
 38. Nowożytne formy komedii: od Moliera do Mrożka. Omów temat, analizując problem przemian gatunku w wybranych utworach.
 39. Rola kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów problem na wybranych przykładach.
 40. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.
 41. Początek świata w różnych kulturach. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła.
 42.  Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Przedstaw zagadnienie opierając się na analizie wybranych przykładów.
 43.  Konflikt pokoleń w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
 44. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantyzmu. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła.
 45.  Czas beztroski, szczęścia, biedy, poniżenia - omów motyw dzieciństwa, analizując wybrane utwory literackie.
 46. Wizerunek i symbolika wampira w literaturze współczesnej. Zanalizuj sposoby kreacji postaci.
 47. Bohater zdeterminowany przez swoje otoczenie. Omów wpływ środowiska na postawy wybranych postaci, analizując utwory literackie.
 48. Bohaterowie wygrani i przegrani w życiu zawodowym i osobistym. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
 49. Funkcja konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
 50. Etos inteligenta i jego demaskacja. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
 51.  Motyw śmierci w literaturze staropolskiej i poezji współczesnej. Porównaj sposób ujęcia tematu na wybranych przykładach.
 52. Sposoby portretowania żołnierzy i rycerzy w literaturze. Zanalizuj trzy - cztery przykłady z różnych epok.
 53.  Małe ojczyzny w literaturze XIX i XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty literackie z uwzględnieniem kontekstu biograficznego twórców.
 54. Różne portrety kobiet w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 55. Obrzędy i obyczaje ludowe w tekstach literackich. Omów ich funkcje i sposoby przedstawiania, analizując przykłady z literatury dwóch epok.
 56.  Bohater negatywny w literaturze tendencyjnej pozytywizmu i czasów stalinowskich. Omów sposób kreowania postaci, analizując wybrane przykłady z  literatury polskiej.
 57. Człowiek i świat w twórczości Wisławy Szymborskiej. Przedstaw temat, interpretując wybrane utwory.
 58.  Literatura i publicystyka renesansu oraz oświecenia wobec ważnych spraw Rzeczypospolitej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 59. Starożytny rodowód humanizmu i jego artystyczna realizacja w poezji Jana Kochanowskiego. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 60. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Omów ich strukturę i funkcje, analizując wybrane przykłady.
 61. Góry jako sceneria i jako inspiracja dla poezji różnych okresów literackich. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 62. Młodzi gniewni w literaturze romantycznej i modernistycznej. Na podstawie analizy wybranych utworów omów sensowność ich buntu i ofiary.
 63. Bohater tragiczny w literaturze antyku, romantyzmu i XX wieku. Analizując różne postawy bohaterów literackich, przedstaw przyczyny i konsekwencje ludzkiego tragizmu.
 64.  Omów motyw tęsknoty za utraconą ojczyzną w oparciu o analizę tekstów literackich z różnych epok.
 65. Fatum czy wolna wola? Twoje refleksje o ludzkich losach. Przedstaw temat w oparciu o analizę przykładów literackich z dwóch epok.
 66. Twórcy o sobie - czyli autotematyzm w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 67. Doświadczenie poczucia bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury młodopolskiej i współczesnej.
 68. Jacy jesteśmy my - Polacy? Wyraź opinię o różnorodnych wizerunkach naszych rodaków utrwalonych w literaturze w oparciu o analizę wybranych utworów XIX i XX wieku.
 69. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie.
 70. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów temat, analizując wybrane utwory określonego poety.
 71. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Przedstaw jej cechy, interpretując wybrane utwory z literatury XX wieku.
 72. Śmiech i kpina to niebezpieczna forma buntu, a literatura chętnie z nich korzysta. Interpretując wybrane przykłady literackie, odpowiedz, w jakim celu pisarze sięgają po tę broń.
 73. Literatura w służbie idei. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok, które narzucały tekstom literackim służebną rolę i oceń, jak to wpłynęło na ich wartość artystyczną.
 74. Odwołując się do wybranych dzieł literatury współczesnej, zanalizuj postawy, jakie przyjmowali bohaterowie literaccy wobec systemu totalitarnego.
 75. Różne obrazy szlachty w literaturze. Przedstaw temat w oparciu o analizę tekstów z różnych epok literackich.
 76.  Literackie przetworzenia mitu o Prometeuszu. Omów je, analizując wybrane przykłady.
 77. Tradycja literacka kontynuowana i odrzucana w literaturze Młodej Polski. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 78. Różne odpowiedzi na pytania o sens ludzkiego życia. Przedstaw je, odwołując się do problematyki egzystencjalnej wybranych dzieł literackich końca XIX wieku.
 79. Wierność sobie czy kompromis? Jakich wyborów dokonują bohaterowie literaccy? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie oraz sformułuj wnioski.
 80. Pisarze polscy wobec krzywdy społecznej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z dwóch epok literackich.
 81. Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Omów temat, analizując wybrane utwory z renesansu, romantyzmu i współczesności.
 82. Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych utworów z literatury XIX wieku.
 83. Bohaterowie w habitach. Przedstaw różne sposoby ich kreowania w wybranych utworach literackich.
 84.  Sarmata o sobie, inni o Sarmacie. Zaprezentuj sposoby ujęcia wizerunku szlachcica Sarmaty, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
 85.  Wybór czy przekleństwo? Czym dla człowieka jest emigracja? Omów temat w oparciu o analizę wybranych utworów literackich z dwóch epok.
 86. Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego. Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła.
 87. Motywy mitologiczne i biblijne w twórczości Zbigniewa Herberta jako sposób mówienia o człowieku współczesnym. Przedstaw temat, analizując kilka najciekawszych - Twoim zdaniem -utworów.
 88. Autorytet, przyjaciel, tyran... . Wizerunek ojca w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok.
 89. W jaki sposób przedstawiają świat i człowieka polscy laureaci Nagrody Nobla? Odpowiedz na pytanie, analizując twórczość dwóch z nich.
 90. Od fascynacji do krytyki. Omów na wybranych przykładach literackich, w jaki sposób autorzy z różnych epok traktowali kulturę ludową.
 91. Szczęście-dar niebios czy wynik starań człowieka? Omów temat w oparciu o analizę utworów literackich z różnych epok i przedstaw wnioski.
 92. Twórczość zwierciadłem przeżyć i doświadczeń pisarza. Wykaż ten związek, analizując utwory wybranego autora.
 93. Naśladowanie rzeczywistości lub świadome jej deformowanie jako różne konwencje w literaturze XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 94.  Refleksje o człowieku i świecie ujęte w formę sonetów. Przedstaw temat, interpretując wybrane przykłady z różnych epok literackich
 95. Człowiek - marionetka, człowiek - kreator. Przedstaw wymienione koncepcje człowieka, analizując wybrane utwory literackie.
 96. Literacki portret władcy. Przedstaw temat, analizując kilka przykładów z różnych epok.
 97. Metaforyka zwierzęca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 98. Holokaust jako temat literatury po 1945 roku. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory poetyckie i prozatorskie.
 99. Obrazy śmierci heroicznej i nieheroicznej. Na celowo przykładach z różnych epok, dokonaj analizy przywołanych w temacie literackich opisów umierania i omów ich znaczenie dla interpretacji utworów.
 100. Fantastyka w utworach romantycznych i neoromantycznych. Omów sposoby i funkcje jej wykorzystania na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.
 101. Kobieta fatalna i jej różne wcielenia literackie. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady z różnych epok.
 102. Literatura zwierciadłem odbijającym  wizerunek Polski i Polaków. Opracuj temat na wybranych utworach z literatury staropolskiej.
 103. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok     literackich.
 104. Franciszkanizm i jego odzwierciedlenie w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady.
 105. Pycha i pokora. Omów problem, analizując przykłady literackie, które badają źródła i skutki tych dwóch postaw.
 106. Bunt dwudziestowiecznych poetów lingwistów. Omów problem, analizując utwory wybranych autorów.
 107. Literackie rozważania o społecznych nobilitacjach i mezaliansach. Omawiając to zagadnienie, przywołaj i zanalizuj odpowiednie przykłady  z różnych epok.
 108. Obcy jako bohater literacki. Omów zagadnienie, wykorzystując utwory literackie różnych epok.
 109. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 110. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki  

 1. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.
 2. Tatry w literaturze i innych dziedzinach sztuki  Młodej Polski. Omów motyw na wybranych  przykładach.
 3. Powstania narodowe i konspiracja jako temat różnych tekstów kultury.  Zaprezentuj temat na wybranych przykładach dzieł XX wieku.
 4. Zaprezentuj obraz dziecka i motyw dzieciństwa w wybranych tekstach kultury (dziełach literackich oraz z innych dziedzin sztuki) i wyjaśnij przyczyny różnorodnego ujęcia tego tematu.
 5. Polski dwór w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj motyw na wybranych przykładach.
 6. Realizm i symbolizm - różne sposoby przedstawienia rzeczywistości w  literaturze i malarstwie. Przeanalizuj wybrane dzieła.
 7. Symbolizm i impresjonizm jako dwa sposoby artystycznego patrzenia na świat.  Przeanalizuj wybrane teksty kultury (literackie i z innych dziedzin sztuki).
 8. Motywy biblijne jako inspiracja dla twórców literatury i innych dziedzin  sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
 9. Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze w epoce renesansu. Odnieś się do wybranych dzieł.
 10. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
 11. Kultura baroku jako inspiracja dla twórców współczesnych. Porównaj sposoby  wykorzystania motywów i konwencji barokowych w różnych tekstach kultury (literackich i z innych dziedzin sztuki).
 12. Porównaj sposoby kreacji wybitnych postaci historycznych w malarstwie i literaturze różnych epok (na wybranych przykładach).
 13. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, sposoby nawiązań i artystyczne efekty, analizując  wybrane przykłady.
 14. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w tekstach kultury różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i z innych dziedzin sztuki.
 15. Warszawa oraz jej mieszkańcy w wybranych dziełach Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Porównaj literackie i malarskie widzenie świata.
 16. "Stabat Mater Dolorosa" - wizerunek cierpiącej Matki Boskiej w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach literackich i z innych dziedzin sztuki.
 17. Funkcjonowanie motywu Golgoty w tekstach kultury. Przedstaw na wybranych przykładach utworów literackich i z innych dziedzin sztuki.
 18. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw ich kreacje na wybranych przykładach.
 19. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
 20. Przedstaw różnorodność kreacji Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki  polskiej (analiza dzieł).
 21. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj wybrane teksty kultury polskiej i europejskiej.
 22. Alegorie i symbole narodowe w sztuce oraz literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 23. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
 24. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych -zanalizuj wybrane dzieła.
 25.  Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.
 26. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując  wybrane  przykłady, porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów.
 27. Pejzaż w malarstwie i literaturze młodopolskiej. Omów na wybranych przykładach.
 28. Omów wizje piekła i nieba w różnych tekstach kultury (literatura i inne dziedziny sztuki)  i wskaż ich związek z założeniami ideowymi epoki. 
 29. Motyw czterech pór roku w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 30.  Różne wizerunki aniołów w malarstwie i literaturze. Scharakteryzuj sposoby ich przedstawiania w oparciu o wybrane przykłady.
 31. Motywy wampiryczne w literaturze i filmie. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.
 32. Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Przedstaw sylwetki bohaterów na podstawie analizy wybranych przykładów.
 33. Motyw młodości w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 34.  Bezdomność dawniej i dziś w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 35.  Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 36. Wojna jako tragiczne doświadczenie ludzkości na przykładzie literatury i filmu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 37. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Omów temat, analizując wybrane dzieła kultury.
 38. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 39. Dzieło literackie i jego filmowa adaptacja. Dokonaj analizy porównawczej dwóch dzieł filmowych i ich literackich pierwowzorów.
 40. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując wybrane dzieła.
 41. Różne sposoby idealizowania kobiet w wybranych dziełach literackich i plastycznych. Dokonaj analizy porównawczej celowo wybranych tekstów kultury.
 42. Inspiracje malarskie we współczesnej poezji. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 43. Obrazy Rosjan w literaturze i innych tekstach kultury różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 44. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 45. Różne ujęcia motywu sądu i procesu w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 46. Różnorodne ujęcia motywu tańca i wesela w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 47. Dysharmonia i chaos jako zasady kompozycji w literaturze i sztuce baroku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 48. Polska i Polacy XX wieku w krzywym zwierciadle literatury i filmu (np. Stanisława Barei, Sławomira Mrożka). Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 49. Różne sposoby funkcjonowania motywu syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 50. Motyw miasta w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 51. Portret artysty w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do dzieł z różnych epok
 52. Święty, męczennik, asceta w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 53. Motyw przemijania w literaturze i sztuce baroku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 54. Powstania narodowe w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 55.  Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów temat, analizując przykłady ze współczesnej literatury i sztuki.
 56.  Literackie i filmowe (lub malarskie) kreacje mistrza i ucznia, pana i sługi. Omów temat, analizując wybrane przykłady i uwzględniając sposoby tworzenia pary bohaterów.
 57. Literackie i filmowe wizje zaświatów. Omów problem, analizując wybrane przykłady dzieł kultury polskiej i/lub światowej.
 58. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie XVII i XX wieku.
 59. Katedra gotycka jako tekst kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 60. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Język 

 1. Dokonując analizy języka tekstów piosenek muzyki rozrywkowej lub poetyckiej, zrekonstruuj obraz świata przez nie kreowany.
 2. Specyfika języka bohaterów science - fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.
 3. Sposób realizacji funkcji impresywnej w języku polityków.  Zanalizuj zgromadzony materiał.
 4. Bogactwo środków artystycznych w literaturze Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
 5. Analiza współczesnego stylu wypowiedzi polityków. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału.
 6. Gwara podhalańska w literaturze polskiej. Omów na przykładach zgromadzonych tekstów.
 7. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj funkcje środków językowych w wybranych materiałach wyborczych.
 8. Zanalizuj funkcję stylizacji biblijnej w wybranych lirykach Zbigniewa Herberta.
 9. Łacińskie korzenie języka polskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.
 10. Eksperymenty językowe w twórczości Mirona Białoszewskiego. Omów i zanalizuj na podstawie wybranych utworów.
 11. Język środowiska uczniowskiego tworem oryginalnym, ale niepokojącym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (np. prasa młodzieżowa, powieści młodzieżowe itp.).
 12. Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na wybranych przykładach.
 13. Dokonaj charakterystyki języka poezji barokowej, analizując  wybrane teksty tej epoki.
 14. Wpływ "mody językowej" na kształtowanie się polszczyzny w różnych epokach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 15. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
 16. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje "skrzydlatych słów" w tekstach mówionych i pisanych.
 17. Mechanizmy powstawania błędów językowych. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 18. Funkcje środków stylistycznych w poezji. Omów na podstawie analizy wybranych tekstów.
 19. Indywidualizacja języka jako ważny element kreacji bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
 20.  Język reklam - sposoby ich powstawania oraz funkcje. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 21. Język dawniej i dziś. Omów zmiany znaczenia wyrazów na wybranych przykładach.
 22. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
 23. Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów.
 24. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek  disco polo.
 25. Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com